+886-2-8221-3685
janet.chiao@i-tek.com.tw

無線充電器申請亞洲各國認證之相關要求

  • by i-TEK
  • 2019-08-14

近年來,隨著科技日新月異,無線產品日益盛行,伴隨的周邊產品如無線充電器也隨之興起,而各家廠商為了拓展業務,已不再侷限於台灣市場販售,因此,為了使產品邁向國際市場,以下整理出亞洲各國對於無線充電器的申請要求,詳情請見下表:

P.S. : 實際申請要求仍需依據廠商提供之產品說明書及產品照片進行確認。

  • TEL    02-8221-3685
  • FAX    02-8221-6878
  • Address    16F., No.671, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan (R.O.C.)
  • Email  janet.chiao@i-tek.com.tw
  • ​i-Tek Electronics Corp
  • All right reserved.