+886-2-8221-3685
janet.chiao@i-tek.com.tw

昱鼎技術安規月刊2023年12月份

  • by i-TEK
  • 2024-01-02

一、 澳洲:帶有插頭之電源產品相關說明

二、 消費性產品內含鈕扣電池及鈕扣電池銷往美國之規定

三、 家電產品使用可程式保護電子電路之規定

四、 歐洲:歐盟委員會實施決定(EU) 2023/2669
  • TEL    02-8221-3685
  • FAX    02-8221-6878
  • Address    16F., No.671, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan (R.O.C.)
  • Email  janet.chiao@i-tek.com.tw
  • ​i-Tek Electronics Corp
  • All right reserved.